Slider

Schippers, bemanning en overige vrijwilligers

Voor mobiel gebruik alleen in landscape volledig zichtbaar

Schippers          

   Schipper Haiko van der Werff

   Schipper Willem Wilstra

  Schipper Eric Witvoet

  

 

 

            Schipper Auke Siccama

 Schipper Sint Bekkema

   Schipper Riemer de Graaf
 

Bemanning

 
Janneke Abma-Horjus Dennis Bekius
Jacob Boorsma Willem Boorsma
Jan Bouwer Pieter Brouwer
Jelmer Braaksma Arie Clement
Floris Dolkens  Sander Hasper
Rutger Hiemstra Jorrit de Jong
Jan D Koenen Storm Langhout
Foppe van der Meulen Johan van der Meulen
Tineke van der Meulen Alle Niezen
Emil Niezen Cor Oostwoud
Duurd Jensma Albert de Vries
Jelle de Vries Sjoerd van der Werff
Mindert Wilstra  Andreas Witvoet
 

Overige vrijwilligers

 
Rienkje van Boekel v.d. Mei (Binding en Projecten) Jantsje Boorsma (Interieur van de roef)
Dirk Huizinga (Educatie rondleidingen) Door Platje (Ûs Mem, Catering)
Anne van der Meer (Werving en acties) Auke van der Veen (Werving en acties)
Jan Boonstra (Hand en span diensten) Henk Janssens (Hand en span diensten)
Douwe van der Werff (hout, lak en schilderwerk) Hermine van der Werff (Spuit en schilderwerk)
   
   
Login
Free Joomla! templates by AgeThemes