Slider

RESTAURATIE

TIP! Klik op de afbeelding die een dubbel kader heeft om te vergroten

Project

 

skoalle, wurk, edukaasje, toerisme en sosjaal kultureel...

school, werk, educatie, toerisme en sociaal cultureel…

Het skûtsje zal tijdens en na de restauratie verschillende doelen hebben. Het skûtsje is interessant voor jong en oud!

 

Leerwerktraject

Skûtsje ‘De Jonge Trijntje’ is geschikt als leerwerktraject. Zo zullen studenten van ROC Friese Poort meewerken aan de restauratie van het skûtsje. Dit wordt ondersteund door het onderwijsleerbedrijf ‘Technu’. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de afdeling multimedia van ROC Friese Poort. Ook kunnen studenten meewerken aan de expositieruimte over de geschiedenis van de werf in een later stadium. Daarnaast zijn er mogelijkheden om voor het onderhoud werkzaamheden uit te besteden als leerwerktraject.

 

Paradeschip

Skûtsje ‘De Jonge Trijntje’ zal inzetbaar zijn als paradeschip tijdens watersportevenementen waaronder het skûtsjesilen en de zeilwedstrijden van Rond en Platbodemjachten. Dit is voor de gemeente een unieke kans om zichtbaar te maken dat de economische welvaart uiteindelijk mede te danken is aan de turfwinning.

 

Toeristische attractie

‘De Jonge Trijntje’ zal een fraaie toeristische attractie zijn. De mogelijkheid om te gaan varen/zeilen is erg populair voor bijvoorbeeld bedrijfsuitjes en schoolreisjes.

 

Educatieve functie

‘De Jonge Trijntje’ zal in de toekomst een leskist ontwikkelen voor de bovenbouw leerlingen van basisscholen van materiaal en excursies over de ontstaansgeschiedenis van Drachten. Ook zullen er turfvaartochten georganiseerd worden en is er de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het skûtsjemuseum in Earnewoude.

 

Sociaal – Cultureel

Skûtsje ‘De Jonge Trijntje’ kan een sportief, sociaal en cultureel event bieden. Het skûtsje zal inzetbaar zijn voor 1-weekse vaar/kampeervakanties voor kinderen in de leeftijd van 12-15 jaar uit gezinnen die zich geen zomervakantie kunnen permitteren. Hiermee biedt ‘De Jonge Trijntje’ een unieke gelegenheid om jongeren een onvergetelijke expeditie te laten ervaren. Op deze wijze wordt ‘De Jonge Trijntje’ tevens een verbindende schakel in de sociale vorming en het welbevinden van de jeugd.

 

15 november 2012    "De jonge Trijntje uit het water"

Foto: Arjan van Boekel

Op 8 november 2012 werd het honderdendrie jaar oude skûtsje 'De Jonge Trijntje', op de plek waar ze werd gebouwd, uit het water gehaald.

Een grote kraan was nodig om het oude schip op de trailer te zetten waarmee ze in en uit de loods van Scheepswerf O.H. van der Werff kan worden gereden.

Het was een bijzonder moment voor Haiko van der Werff om het oude skûtsje, dat door zijn 'oerpake' Jan Oebeles werd gebouwd, weer op de werf terug te hebben.

De stichting is blij dat men met deze handeling nu eindelijk kan beginnen met de eerste fase van de restauratie.

 9 februari 2013   "Plaatwerk aan romp gestart"

Foto: Willem Wilstra

In december 2012 is gestart met het aanpakken van de romp.

De bovenkant is verwijderd en alle ingebouwde onderdelen zoals het toilet e.d. zijn verwijderd.

Wat overblijft is een kale romp waaraan studenten van ROC Friese Poort samen met de medewerkers van Scheepswerf van der Werff hard werken om deze weer in goede staat terug te brengen.

 

           Foto: Erna van Wijk

 Foto: Erna van Wijk 

Foto: Erna van Wijk


 6 maart 2013   "Casco na stralen weer terug op de werf"

Foto uit boek "de Jonge Trijntje" herboren van Dirk Huizinga

Het gestraalde casco van "De Jonge Trijntje" is weer terug op de werf.

Het casco is elders volledig gestraald. Nu kan de verdere verfraaiing van de romp gaan plaatsvinden. Er zal nog het nodige plaat- en constructiewerk verricht moeten worden.

Toch begint het skûtsje al steeds meer zijn originele vorm en lijn terug te krijgen. Het is in feite een grote 'onderkant', welke samen met een dek en een roef weer moet uitgroeien tot de Jonge Trijntje van weleer....

 

 

 

27 april 2013   "Skûtsjeskippers klinken De Jonge Trijntje"

 

Film van Media Design van Bemmelen       

 

Tijdens de Traditionele Turfrace doen 17 van oorsprong in Drachten gebouwde skûtsjes de scheepswerf van van der Werff aan.

De skûtsjeschippers zullen daar op ambachtelijke wijze klinknagels in het beurtvaart skûtsje “De Jonge Trijntje” slaan. Een smidsvuur zorgt voor het verhitten van de klinknagels. Het is open dag op de werf, er is een taanderij, pannekoek bakken, muziek van Solibrass en Henk Hiemstra op de accordeon!

Voor de liefhebbers een You-Tube impressie van de gezelligheid en de strijdvaardigheid van de "turfschippers".

 

 

31 mei 2013    "8 juni : officiële start restauratie skûtsje 'De Jonge Trijntje' "

Op zaterdag 8 juni 2013 zal om 13.30 uur de officiële start van de restauratie van het beurtvaart skûtsje 'De Jonge Trijntje' plaatsvinden door wethouder Nieske Ketelaar van Smallingerland en gedeputeerde Sietske Poepjes van Provincie Fryslân. Deze activiteit zal plaatsvinden op de de scheepswerf van der Werff aan het Buitenstvallaat 8 te Drachten en is toegankelijk voor genodigden en belangstellenden van 13.00 - 14.00 uur.

 

Aansluitend is het OPEN Huis op de scheepswerf met demonstraties van oude ambachten als smeden, klinken, hout bewerken en touwslagerij. Ook is er een expositie van scheepsmodellen en skûtsjes en zijn schilderijen van Durk van der Werff te bewonderen. Doorlopend zullen filmbeelden van het project worden getoond.

 

Komt allen en stap aan boord van een skûtsje van 100 jaar oud !!!

8 juni 2013    "Restauratie skûtsje 'de Jonge Trijntje' officieel van start"

 

Op zaterdag 8 juni 2013 werd middels een feestelijk samenzijn het officiële startschot gegeven voor de restauratie van het beurtvaart skûtsje 'De Jonge Trijntje'. Wethouder Nieske Ketelaar van de gemeente Smallingerland en gedeputeerde Sietske Poepjes van de Provincie Fryslân deden dat door in geimproviseerd toneel een skûtsje in de jaaglijn naar de werf te trekken op aanwijzigingen Jan Marten Jagersma, de schipper van weleer. Tot slot mochten beide dames een klink slaan in 'De Jonge Trijntje'.

 

Eerder hadden de heer P. van der Zaag (oud burgemeester van Smallingerland) en de heer Haiko van der Werff (restaurateur van scheepswerf van der Werff) enige woorden gesproken namens de stichting en de scheepswerf. Er was volop belangstelling en vermaak op de werf. De wethouder en gedeputeerde kregen beiden een 'keats' mee als aandenken.

 

13 februari 2014    "Klinkwerk open huis op 15 februari 2014"

 

  

 

 

Het klinkwerk aan skûtsje ”De Jonge Trijntje” is bijna gereed en daarom houden we komende zaterdagmiddag 15 februari 2014, van  13.00 tot 17.30, open huis op de werf aan het Buitenstverlaat voor  een ieder die wil zien hoe zo’n vers geklonken skûtsje eruitziet. Ook kunnen we dan nog een demonstratie geven van hoe het klinken in  z’n werk gaat.

Het You-Tube filmpje van Omrop Fryslân laat in het programma Hea!  van 14 februari 2014 zien hoe het klinken in zijn werk ging.

                            Komt dat zien, zegt het voort!

 

31 mei 2014    "De Jonge Trijntje krijgt verder vorm en kleur"

De Jonge Trijntje krijgt steeds meer haar traditionele vorm van het authentieke skûtsje. De romp is helemaal in de primer gezet door studenten van ROC Friese Poort. De prachtige vorm is heel herkenbaar als skûtsje, maar wat helemaal opvalt is dat dit skûtsje anders is als alle andere. Zoals "De Jonge Trijntje is", zo waren skûtsjes echt. Roef meer achterop, mast meer naar voren voor een groter laadruim en de zwaarden zitten ook op een andere plek dan de meeste wedstrijdskûtsjes die men jaarlijks op het water kan bewonderen. "De Jonge Trijntje" is dus in alle opzichten nu al een bijzonder skûtsje met historie en daardoor ook een belofte voor de toekomst.

 

 

 

 

 

Leerling timmerman Matthijs van der Werff (ROC Friese Poort) heeft hard gewerkt aan de boekdellingen. Ook wordt er druk gewerkt aan het realiseren van een nieuwe mast. Als het lukt zal de mast uit een Europese larix gemaakt worden uit het bos van de familie van Harinxma toe Slooten in Beetsterzwaag. Er zijn daar wat bomen met stormschade. Heel bijzonder want 100 jaar geleden ging de werfbaas ook het bos in om een geschikte boom te vinden.

19 augustus 2014    "Lariks voor skûtsje 'De Jonge Trijntje' "

Op vrijdag 15 augustus vond een bijzondere gebeurtenis plaats op het landgoed van Barones van Harinxma thoe Slooten te Beetsterzwaag. Daar waar in 1909 Jan Oebeles van der Werff het bos in ging voor het kappen van een geschikte lariks als mast voor het skûtsje "De Jonge Trijntje", ging nu zijn achterkleinzoon Haiko van der Werff ruim 100 jaar later hetzelfde doen voor dit roefschip, dat door hem wordt gerestaureerd op dezelfde werf aan het Buitenstvallaat te Drachten. 

 

 

 

 

Op een mooie voorjaarsdag mochten mastenmaker Klaas Adema en scheepsbouwer Haiko van der Werff alvast met bosbeheerder Gerald Kragt in het bos van de barones op zoek naar een geschikte Europese lariks. Zij vonden er twee vlak naast elkaar. De ene lariks met een hoogte van rond de 20 meter heeft een mooie rechte stam, van de boom er naast was in de november storm van 2013 de kruin geknakt. De mannen waren het er snel over eens, dat de gave boom geschikt is om daaruit de mast te maken, de gehavende boom wordt geschikt bevonden voor de giek. Het bestuur van de stichting "De Jonge Trijntje" heeft daarna contact gezocht met de adelijke familie. Tot groot genoegen gaven de barones en haar echtgenoot toestemming en wilden deze bomen schenken omdat het van groot cultuurhistorische belang is voor Drachten. Nadat de bomen waren omgezaagd bleek dat zij beide in goede staat verkeren en zeer geschikt zijn voor het rondhout van het skûtsje "De Jonge Trijntje". 

 

 

Het omzagen van de boom heeft in de media volop aandacht gekregen. Van de pers waren aanwezig Omrop Fryslan, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad. Op internet Drachtster Courant en de Woudklank.

4 januari 2015    "Restauratie skûtsje 'de Jonge Trijntje' afgerond !"

 

De restauratie van "De Jonge Trijntje" is in december 2014 afgerond. Het skûtsje is na de tewaterlating afgedekt met een zwaar dekkleed en zo klaargemaakt voor de winterperiode. Het stichtingsbestuur heeft recentelijk besloten het oude skûtsje toch te voorzien van een dieselmotor. Dit was niet opgenomen in de oorspronkelijke projectbegroting. Hierover is lang getwijfeld omdat "De Jonge Trijntje" verder op authentieke wijze is gerestaureerd. Echter, om veilig en verantwoord het water op te gaan is een goede motor noodzakelijk. Het skûtsje zal mede daarom pas in juni 2015 officieel in gebruik worden genomen. In de komende maanden wordt getracht het geld voor de motor bijeen te krijgen. De bedoeling is het varend monument in te zetten voor tal van sociale en culturele activiteiten in Drachten Smallingerland.

 

27 april 2015    "Het winterkleed is van De Jonge Trijntje gehaald!"

 

In maart is het winterkleed van "De Jonge Trijntje" gehaald! Hier en daar wordt nog wat bijgeschilderd aan de rondhouten het gezellige roefke . In de kastjes worden bijvoorbeeld de planken in Hylper kleuren rood en groen geverfd, zoals men dat vroeger deed. Op ROC de Friese Poort zijn leerlingen nog bezig met de zetboorden. Verder is er een actie gestart voor het werven van meer donateurs, o.a. om geld op te halen voor de motorisering en de verdere inrichting van het roefke. Daarin worden bijvoorbeeld een authentiek kacheltje, olielampen en biezen stoeltjes geplaatst. Het bestuur is nog op zoek naar schippers en vrijwilligers om nog deze zomer te kunnen varen. Van de gemeente Drachten Smallingerland hopen we binnenkort bericht te krijgen dat De Jonge Trijntje een vaste ligplaats krijgt in het centrum van de prachtige Drachtster Vaart.

 

 

12 juli 2015    "Officiële ingebruikname in oktober 2015"

 

 

 

 

 

De laatste loodjes wegen het zwaarst, dit is ook van toepassing bij het afronden van de restauratie van ons skûtsje ! De motor , die niet in de oorspronkelijke begroting was opgenomen wordt na de zomervakantie ingebouwd, en dan is "De Jonge Trijntje" gereed.

 

Ter gelegenheid van de officiële ingebruikname wordt een boek uitgegeven met de titel: 'De Jonge Trijntje herboren'. De auteur is Dirk Huizinga. Donateurs kunnen voorinschrijven voor de prijs van €12.50 euro! In de winkel gaat het boek €17.50 kosten. Bestellen graag via de mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en door het bedrag per ommegaande over te maken op ons bankrekeningnummer NL09 RABO 0140 9250 82 ten name van Stichting "De Jonge Trijntje" te Drachten.

 

In oktober 2015 zal het skûtsje "De Jonge Trijntje" officieel in gebruik genomen worden. Over het hoe en wat kunt u tegen die tijd op deze website meer lezen. We wensen u voor nu een fijne vakantie ! De nieuwsbrief van juni 2015 kunt u hier downloaden...

18 november 2015    "Foto's ingebruikname De Jonge Trijntje"

Dronefoto: N-idee, creatieve communicatie, W.J. de Vries

 

 

Op 30 en 31 oktober 2015 was het groot feest in de nieuwe passantenhaven van Drachten. Op de zaterdag werd de nieuwe passantenhaven feestelijk geopend in combinatie met de ingebruikname van "De Jonge Trijntje". Hieronder vindt u foto's van deze memorabele gebeurtenis die een stuk historie van Drachten terug heeft gebracht ! 

 

 

 

Login
Free Joomla! templates by AgeThemes