Slider

Sponsoren 2017

Subsidiënten, fondsen en sponsoren voor de instandhouding van het skûtsje "De Jonge Trijntje".

Hieronder kunt u zien welke bedrijven, instellingen en fondsen inmiddels actief participeren in de instandhouding. Vanaf een bedrag van € 1000,- zijn deze met naam op deze website vermeld. We hopen dat ook u kans ziet een waardevolle bijdrage te leveren !!

 

Provinsje Fryslan

Subsidient

De Provinsje Fryslân en de Europese gemeenschap zijn een van de hoofd subsidienten van het project.

Skûtsjes behoren ontegenzeggelijk tot het cultureel varend erfgoed van Friesland en de provincie erkent het grote belang van de restauratie en de breed maatschappelijke inzet en betekenis van een origineel Drachtster skûtsje gebouwd in 1909 op de historische werf op het Buitenstvallaat.

 

Gemeente Smallingerland

Subsidient

De gemeente Smallingerland is een van de hoofdsponsoren van het project.

De gemeente hoopt dat de historie van Drachten waarin skûtsjes en het vervoer over water een grote rol hebben gespeeld wederom onder de aandacht te brengen van haar inwoners. Het is niet voor niets dat binnen de SKS en IFKS de Drachster skûtsjes zeer geliefd zijn.

Ook dit kun je binnenkort meemaken in Drachten.

 

ROC Friese Poort Drachten

Sponsor werk- en leertrajecten

De vestiging van ROC Friese Poort in Drachten staat midden in de regio met Drachten als hart.

Of het nu gaat om Techniek, Zorg, Economie, Horeca of Media, ROC Friese Poort begeleidt jonge mensen in het ontwikkelen van hun talent en bereidt ze voor op een zelfstandige participatie in de maatschappij.

Vanuit diverse afdelingen en onderwijsleerbedrijven van de school hebben studenten en medewerkers een bijdrage geleverd aan dit fantastische project.

 

Lasaulec

Hoofdsponsor

In ruim 60 jaar is Lasaulec uitgegroeid van specialist in lasbenodigdheden tot allround groothandel voor industrie.

Onze bedrijfsprocessen zijn met die rolverandering meegegroeid. De inbreng van onze medewerkers staat nog altijd centraal, maar technologie en automatisering leggen steeds meer gewicht in de schaal. Nooit als doel op zich, maar als middel om u meer service en zekerheid te bieden.

 

Mast jachtschilders

Sponsor

Mast Jachtschilders is een modern schildersbedrijf met 45 man personeel. Een deel hiervan werkt op de basis in Drachten, maar het grootste deel van de werknemers zwermt 's morgens in alle vroegte uit naar verschillende grote jachtwerven in Noord-Nederland.

De directie van Mast Jachtschilders wordt gevormd door Johann Mast en Mark de Koning. Johann heeft het werk 'op locatie' onder zijn hoede en Mark zwaait de scepter op de basis in Drachten.

 

De Vries Everts Numan

Sponsor

 

De Vries Everts Numan Accountants Adviesgroep heeft zich de afgelopen zeventig jaar bewezen in betrokkenheid.

Wij staan dicht bij onze klanten, wij kennen het bedrijfsleven in Friesland en West-Groningen als geen ander en met ruim vijftig hoog gekwalificeerde medewerkers staan we elke dag voor u klaar.

 

Kootstra

Sponsor

 

 

Kootstra is al 36 jaar actief op het gebied van grond-, weg- en waterbouw in de ruimste zin van het woord.

In 2012 is er op het gebied van transport een nieuwe weg ingeslagen; "Kootstra Transport", hier in wordt alles vervoerd rondom de GWW.

Het bedrijf is gevestigd in Drachten gemeente Smallingerland en in Gorredijk gemeente Opsterland.

 

 

Kuiper verzekeringen

Sponsor

 

 

 

De slogan "VAAR OP ZEKER" van 'Kuiper verzekeringen' heeft een dubbele betekenis.

Het spreekt voor zich dat wij u er een 'zekere vaart' mee toewensen, maar u kunt écht op zeker varen door uw schip bij ons te verzekeren.

 

 

Witteveen

Sponsor

 

 

Witteveen Surhuisterveen is sinds 1925 een vertrouwd allround aannemersbedrijf in de grond-, weg-, en waterbouw.

Kennis, ervaring en ondernemerschap maken Witteveen Surhuisterveen tot en succesvol bouwpartner.

 

 

Bolt jachttransport

Sponsor

 

 

 

Bolt boot & speciaal transport, "anno 1968".

Het bedrijf voor transport van uw zeil of motorjacht door geheel europa! Begeleidingservice. Auto met 80 t/m kraan.

Stalling/laad/lossysteem voor motor en zeiljachten.

Opslagservice te Drachten overdekt en op buitenterrein.

Jachtservice te Drachten.

 

 

Rabobank Drachten Friesland Oost

Sponsor

 

 

Rabobank Drachten Friesland Oost Uw Rabobank in de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Kollumerland, Smallingerland en Opsterland.

U vindt onze kantoren in Burgum, Gytsjerk, Buitenpost, Kollum, Surhuisterveen en Drachten.

Maar sneller en gemakkelijker nog kunt u ons bereiken via telefoon, e-mail en internet.

Hoe dan ook: u bent welkom bij Rabobank Drachten Friesland Oost!

 

 

Rotaryclub Drachten de Wouden

Sponsor

 

 

 

 

 

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk 'Service Above Self'.

Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken.

Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.

 

 

Friesche olie- en verfhandel

Sponsor

De Friesche Olie- en Verfhandel B.V., ook wel FOV.

Wie op zoek is naar de beste kwaliteit en service op het gebied van bouwverven, coatings, jachtlakken en andere benodigdheden is bij de Friesche Olie- en Verfhandel aan het juiste adres.

Met vestigingen in Leeuwarden en Sneek kunnen wij u voorzien van vele produkten voor zowel de schilders- als de jachtbouwbranche.

 

 

Stichting Cultuur FB Oranjewoud

Fonds

 

 

 

 

De stichting stelt zich tot doel de bevordering van cultuur en leefbaarheid in Noord Nederland.

Onder cultuur zijn alle uitingen te verstaan die volgens het spraakgebruik als cultuur betiteld worden, zoals muziek, beeldende kunst, geschiedbeoefening etc.

Onder bevordering van leefbaarheid is onder andere te verstaan de ondersteuning van welzijnsactiviteiten, buurt- en clubhuiswerk etc.

De voorgaande opsomming is uitdrukkelijk niet limitatief, met dien verstande dat alle door de stichting te ondersteunen activiteiten binnen de kaders van de fiscale ANBI regelgeving dienen te vallen zoals die gelden op het moment van de steunverlening.

 

 

Prins Bernhard Cultuurfonds

Fonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.

Ze dragen bij, samen met het Cornelis Fop Smit Fonds en het Kracht Fonds.

Werkterreinen cultuurfonds: Muziek, Theater, Beeldende kunst, Monumentenzorg, Natuur en Geschiedenis & letteren.

 

Stichting Woudsend anno 1816

Fonds

 

 

 

 

 

De Stichting Woudsend Anno 1816 is een stichting die donaties verstrekt aan organisaties en instellingen die zich zonder winstoogmerk inzetten voor maatschappelijke projecten in de doelgroepen: Kunst en Cultuur, Zorg en Welzijn en Natuur en Milieu.

De stichting wil hiermee een bijdrage leveren aan het bevorderen of verbeteren van het maatschappelijk welzijn of welvaren in Nederland.

 

 

P.W. Janssen’s Friesche Stichting

Fonds

 

 

 

De Stichting stelt zich in hoofdzaak ten doel de bevordering der culturele volksontwikkeling.

Naast doelen op het gebied van de volksontwikkeling kunnen belangrijke projecten op het gebied van maatschappelijk en sociaal welzijn, cultuur en restauraties en behoud van monumentaal erfgoed in aanmerking komen voor subsidie.

De Stichting subsidieert projecten in Amsterdam en Friesland.

 

 

Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds

Fonds

 

 

 

 

 

De stichting ondersteunt instellingen, stichtingen en verenigingen ten behoeve van studie, liefdadigheid of culturele doeleinden.

Het fonds ondersteunt met name projecten op het gebied van: zorg, studie, cultuur (en bij voorkeur een combinatie van deze sectoren)

 

 

Meindersma-Sybenga Stichting

Fonds

 

 

 

 

De stichting ondersteunt activiteiten en projecten met een sociaal maatschappelijk nut en een Nederlands Hervormde grondslag.

Ondersteunde in het verleden o.a. ARK fryslan, Rembrandt & Saskia, Nationaal Instituut voor de Orgelkunst, Tv-serie Sicht op Fryslan, etc.

 

Stichting Ritske Boelema Gasthuis

Fonds

De Stichting Ritske Boelema Gasthuis is over het algemeen op welzijn en cultuur gericht.

 

Login
Free Joomla! templates by AgeThemes